Kdo je Ondřej?

To co mě nejvíce charakterizuje je moje preciznost v technickém uchovávání fotografie kombinovaná se schopností vystihnout genius loci či ducha prostředí či lidí, které fotím.

Absolvoval jsem online vzdělávání fotografie architektury u amerického fotografa Mike Kellyho. Dále pak online vzdělávání u francouzského fotografa architektury Sergei rolemi. Jsem ceritifkovaným lektorem vzdělávání dospělých. Jsem profesionálním fotografem a věnuji se předávání dovedností a znalostí ve fotografii mladé generaci a také dospělým.

Všechny své zmíněné dovednosti propojuji se svým dalším profesionálním projektem a tím je 3D Scan a Dron filmování. Tím dokáži stvořit nikoli jen dokument 3D reality, ale vystihnout skutečný život. Například 3D Scan budovy Seznamu. V současnosti se také věnuji jedné ze svých velkých priorit a tou je vystižení ducha mého rodného města Příbora za pomoci fotografií 3Dscanem, dronem jako rodiště Sigmunda Freuda a pracuji také jako ambasador organizace Lašská brána.

Systematicky se 7 let zabývám vlastním seberozvojem, což se projevuje v mém hluboce lidském vztahování se k lidem, zákazníkům a v zodpovědnosti ke všem lidským vztahům.

Tato má práce ovlivnila i můj profesní život, takže fotím s chutí zachycovat a vyjadřovat fotografií skutečný život nejenom na efekt.

Zpět
Reference
Prezentace firem
Fotografování pro stavební firmy
Hotelové fotografie
Fotografie měst a obcí
Booking, RBNB a krátkodobé pronájmy
Pro rekreační nájmy
Realitni fotografie
Fotografie pro architekty
Doplňkové služby
S CITEM PRO LIDI, DETAIL A PROSTOR
S CITEM PRO LIDI, DETAIL A PROSTOR
S CITEM PRO LIDI, DETAIL A PROSTOR
S CITEM PRO LIDI, DETAIL A PROSTOR
S CITEM PRO LIDI, DETAIL A PROSTOR
S CITEM PRO LIDI, DETAIL A PROSTOR
CHATY A CHALOUPKY
S CITEM PRO LIDI, DETAIL A PROSTOR
S CITEM PRO LIDI, DETAIL A PROSTOR
S CITEM PRO LIDI, DETAIL A PROSTOR
KLIKNUTÍM OBJEVUJTE REFERENCE
VÍCE O SLUŽBĚ
JAKÁ JE PODSTATA FOTOGRAFIE?
VÍCE O SLUŽBĚ
VÍCE O SLUŽBĚ
OBJEVUJTE
FOTOGRAFIE, KTERÉ PRODÁVAJÍ
VÍCE O SLUŽBĚ
VÍCE O SLUŽBĚ
VÍCE O SLUŽBĚ
<
Booking, RBNB a krátkodobé pronájmy
Jsme přesvědčení že pro ovlivnění využití krátkodobých pronájmů nemovitostí a bytů jsou nejúčinnější vizuální prezentace, které dokážou vystihnout charakter a kouzlo jednotlivých nemovitostí bytů, domů, chalup tak prostředí ve kterém se nachází. Proto využíváme všech dostupných nástrojů, které umožní posilovat celkový branding pronájmu nemovitostí. Naši specialitou je schopnost dělat zážitkovou fotografii podle potřeb zákazníků a to jak v ubytování tak možnosti užívání si prostředí ve kterém se nemovitost nachází. Tento postup pokládáme za velmi účinný a proto děláme i celkový branding seřazování fotografií s ohledem na ,,klíčové" charakteristiky nemovitosti i místa, které dokážou přitáhnout zájemce. Součástí naši práce je i příprava nemovitosti staging a dekorace pro její největší vyniknutí.

Celkový brand pronájmu nemovitosti

Zážitková fotografie

Brand seřazení fotografií

Specifická fotografie pro cílové skupiny

Staging a dekorace před focením

string(45) "booking-rbnb-a-kratkodobe-pronajmy-detail.php"
Doplňkové služby
Tyto služby poskytujeme našim zákazníkům pokud sami chtějí, proto aby dostávali plný servis, který potřebují a šetřili tak čas peníze, energii v realizaci jejich záměru. Na uvedených službách s námi spolupracují prověření profesionálové se kterými máme dlouholeté zkušenosti. Tyto profesionální služby tvoříme výhradně na míru podle preferencí a potřeb našich zákazníků. Mohou si tak vybrat jednu speciální službu kterou potřebují, a nebo se jim líbí kombinovat služby libovolně mezi sebou a nebo, si vybrat všechny služby jako celek.

DRON - focení a video z ptačí prespektivy

3Dscan Matterport- 3D virtuální prohlídka

Zacílení a vedení trendu na sociálních sítích

Tvorba brandyngových designových webů a prezentací na klíč

Tvorba videa s zacíleným příběhem na produkt

Fotografování jídla

string(27) "doplnkove-sluzby-detail.php"
Fotografie měst a obcí
Proto aby byla města s pohledu svých marketingových potřeb co nejvíce přitažlivá a pro jejich celkový branding, používáme jak nejnovější technologie tak nejnovější postupy. Děláme to proto aby jsme co nejvíce vystihli charakter a kouzlo jednotlivých měst či jejich jiné přednosti, které si přejí vyzvednout.

Fotografie Génia Loci - charakteru místa

Časosběr - příběh města

Fotografie reprezentativních budovy a významných staveb měst a obcí

Dokumentování společenských a kulturních akcí

string(34) "fotografie-mesta-a-obci-detail.php"
Fotografie pro architekty
Tato služba Vám poskytne možnost co nejlépe vystihnout váš individuální speciální záměr v poslání architektonické stavby tak její užité hodnoty. Proto Vám nabízíme produkt, který vystihuje vyzdvižení charakteru nemovitosti - fotografování a časosběr realizace vaší nemovitosti, který dokáže vytvořit typické kouzlo genia loci tvořené architektury. Strukturální fotografie a prolínání s celkem je jedinečnou příležitostí ukázat dynamiku interiéru či celé stavby. Naši specialitou je schopnost vystihnout jedinečnou chvíli přítomnosti designu architektury - vystihnout ducha architektury či designu v detailu či celku.

Vystižení charakteru nemovitosti - genius loci nemovitosti

Fotografování jako dokumentování fotografování průběhu stavby

Fotografie zacílená na prezentaci v tištěných médiích

Strukturální fotografie v prolínání celek detail

Emocionální fotografie v architektuře

Prezentační fotografická správa sociálních sítí a profilů

string(36) "fotografie-pro-architekty-detail.php"
Fotografování pro stavební firmy
Služby v této oblasti poskytujeme výhradně pro posílení prestiže stavebních firem a to vždy konkrétně pro vystižení individuality či kvality jejich stavebních děl. V této sekci využíváme proto všechny postupy tak, aby si konkrétní firma zvyšovala svůj branding tou nejefektivnější a nejúčinnější cestou. Jsme přesvědčení, že silné jméno a branding se buduje smysluplně a to od prezentací fotografování průběhu staveb, která dokládá preciznost průběhu stavby, emocionálních fotek, které vystihují charakter stavby, 3D prohlídek staveb či sestavení celého virtuálního deníku.

Fotografování průběhu stavby

Virtuální stavební deník

Tvorba vizuálního brandu na sociálních sítích

Emoční fotografie staveb

Komplexní prezentace pro prodej nemovitosti

Letecké záběry z dronu pro lepší zachycení stavby

Matterport a virtuální prohlídky staveb

string(43) "fotografovani-pro-stavebni-firmy-detail.php"
Hotelové fotografie
Z našeho pohledu není nic účinnějšího pro marketingovou strategii hotelových služeb, než zacílení na celkový branding hotelu ve vizuální podobě. Proto poskytujeme služby zaměřené na vystižení charakteru nemovitosti, emoční fotografování, příběhové fotografování života v jednotlivém hotelu. Emoční fotografování 4 ročních období či významných událostí hotelu. Naši specialitou je fotografování interiéru a exteriéru na míru, které dokáže na klíč vystihnout typický - charakter a kouzlo místa pro potencionální zákazníky.

Vystižení charakteru nemovitosti a místa

Emoční fotografování architektury a prostoru

Focení podle potřeb zákazníků

Focení čtyřech ročních období architektury

Posílené Brendu hotelu na sociálních sítích Facebook a Instagram

Společenské události hotelu

Služba www.plnýhotel.cz

string(30) "hotelove-fotografie-detail.php"
Prezentace firem
Pro prezentaci firem používáme nejmodernější postupy fotografie brandingu tak, at' vystihneme co nejvíce individuální a jedinečnou tvář firmy, podpory prodeje reprezentačních budov či reprezentačních prostor firem. Služby dodáváme až po důkladné analýze jedinečných potřeb firmy pro prezentaci. Služby pro prezentaci poskytujeme jak celkové, tak jednotlivě, podle unikátních přání našich klientů. Poskytujeme je jak v rámci České republiky tak celé Evropy.

Chrakterové fotografování firem a podniků

Produktová fotografie

Fotografický Brend firmy a podniku

Fotografický brand nových reprezentativních prostor pro zákazníky, nové kanceláře

Fotografie pro podporu prodeje

Technologie dronu pro reprezentace firem

string(27) "prezentace-firem-detail.php"
Pro rekreační nájmy
Cílem naší práce v této oblasti je zacílení na co největší ovlivnění potencionálních zákazníků k využití rekreačních chalup, nemovitostí, bytů či jiných zařízení. Za neúčinnější pokládáme její vizuální prezentaci, která dokáže vystihnout charakter a kouzlo jednotlivých nemovitostí bytů, domů, chalup tak prostředí ve kterém se nachází. Jako základní a klíčové nástroje proto používáme takové které dokážou vystihnout celkový branding směřující k pronájmu rekreačních zařízení, stejně tak jako v krátkodobých pronájmech. Naši specialitou je schopnost tvořit zážitkovou fotografii podle potřeb zákazníků a to jak v ubytování tak možnosti užívání si prostředí ve kterém se nemovitost nachází. I v této službě pokládáme tento postup za velmi účinný a proto děláme i celkový branding seřazování fotografií rekreačních nemovitostí s ohledem na jejich ,,klíčové" charakteristiky, jak interiéru, exteriéru i charakter místa, tak aby dokázali přitáhnout co nejvíce zájemců. Samozřejmou součástí naši práce je i příprava nemovitosti staging a dekorace pro její největší vyniknutí.

Emoční fotografování prostředí rekreačních objektů pro zvýšení brandingu

Tvorba celkového a cíleného brandingu pro pronájem rekreačního objektu

Matterport virtuální prohlídka

Kompletní prezentace rekreačního objektu na Streetview na Goolgle mapách

Časosběr pro cílený branding prezentace rekreačního objektu

string(30) "pro-rekreacni-najmy-detail.php"
Realitni fotografie
Jsme přesvědčení o tom, že o prodeji nemovitosti rozhoduje první pohled na ní- prvních 15 vteřin tohoto pohledu. Klienti se nejčastěji do kontaktu s nemovitostí dostávají přes její vizuální zpracování - fotografie. Každý dobrý fotograf nemovitosti si má být této zásady vědom, proto si myslíme že každá fotografie nemovitosti určené pro prodej má mýt umělecko odborným dílem, které umí vystihnout ducha (genius loci) interiéru, architektůry, prostoru. Naše zkušenosti tuto psychologickou skutečnost zásadně potvrzují v úspěšnosti prodeje nemovitosti, které jsme s tímto vědomím a profesionálním přístupem fotili.

Vystižení charakteru místa fotkou - Génius Loci místa

Fotografování prostorového designu interiéru

Fotografování podle konkrétních potřeb zákazníku

Fotografování zaměřené na zvýšení prodeje

Letecké záběry z dronu pro posílení zážitku z nemovitosti

Emoční fotografie pro zvýšení prodeje

Časosběrný příběh nemovitosti

Prezentace jako příběh - koláž o 10-15 fotkách s textem a smyslem

string(30) "realitni-fotografie-detail.php"
Reference

Součástí webu jsou i mé reference, aby jste zcela otevřeně viděli, jakou práci jako fotograf dělám a s jakými výsledky. V referencích se také dovíte se kterými lidmi, institucemi, firmami, jsem spolupracoval a co jsme spolu vytvářeli v prezentaci jejich bytů, domů, sídel, jiné architektury, proto aby jsme co nejvíce vystihli jejich podstatu.

1918-1938 První Republika

Muzeum Sigmunda Freuda v Příboře

RC europe

Mikuáš Medek - nahý v trní Veletržní palác

Theatre hotel Olomouc

NGP - Rembrandt

Remoska a.s. Kuchařka

Sting hotel Ostrava

Český Krumlov - kláštery

Eduporta s.r.o. Mgr Petr Žemlička

Vtower Praha

Magistrát města Ostravy

Forward Dental

Resort Cattaleya

Eli beamlines

Novatop

Koučporta

Penzion Jurášek

Dům na zelenou - Alše makový

Město Kopřivnice - obřadní síň

Čeněk Stýblo - HotBee

Nerezové bazény.eu

Hotel Mariane

Snubní prstýnky Aurelio

Pizzerie Siesta na Čeladné

Ondřej Černovický - Nemovito

Michal Souček - Quara

Stavitelství Stryk

Město Příbor

string(13) "reference.php"